Dysponujemy dużym placem manewrowym, na którym oferujemy bezpłatne miejsca postojowe dla pojazdów klientów na czas wykonywania usług.

Klientom chętnym do pozostawienia samochodów w bezpiecznym miejscu poza tym okresem oferujemy odpłatne skorzystanie z miejsca.

Teren jest zabezpieczony ogrodzeniem, monitorowany, z automatycznym wjazdem w postaci bramy przesuwnej oraz szlabanu.

W tym celu prosimy o kontakt osobisty (poza okresem COVID-19), mailowy (uniplan@uniplan.pl) lub telefoniczny (609 149 611).